Registrovat

Spolupráce značek a influencerů je reklama, která by měla být označená

Pokud jste agentura, značka nebo samotný influencer, věnujte prosím pozornost pravidlům pro správné označování spolupráce. Za propagaci výrobku na internetu se nikdo nemusí stydět, za skrytou reklamu už ale ano, ta je totiž nelegální.

Je zapotřebí chránit uživatele sociálních sítí tak, aby jednoznačně rozpoznali placená partnerství a rozvíjet trh influencer marketingu správným směrem. Zodpovědnost a férovost je vizitkou profesionální spolupráce.

Pro snazší orientaci v pravidlech označování reklamy vznikl Kodex influencera.

Více o kodexu

Jak správně označovat spolupráce

 • 1 | Buď fér

  Hned na začátku příspěvku je nutné jasně a viditelně uvést, že se jedná o #placenepartnerstvi. Označení reklamy musí být srozumitelné všem bez rozdílu, a to zejména i publiku mladšímu osmnácti let.

 • 2 | Buď upřímný

  O svých zkušenostech s propagovanou službou nebo produktem nesmí influencer lhát nebo je zamlčovat. Nejen že to není etické, ale jeho fanoušci jej stejně prokouknou.

 • 3 | buď svůj

  Influencer by měl mít přehled, kdo jej sleduje a jak velký podíl sledujících tvoří mladší osmnácti let. V takovém případě nemůže svým fanouškům doporučovat něco, co nesmí ve svém věku konzumovat.

 • 4 | buď otevřený

  Když influencer obdrží od zadavatele namísto honoráře „pouze“ dárek, je to také odměna a jde tedy opět o reklamu, kterou je třeba řádně označit jako #placenepartnerstvi.

Seznam členů

206 Registrovaných členů

Nejnovější členové

Filtrovat podle typu:
Chci se zapojit

Za soulad reklamy se zákonem zodpovídají zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně!

Zvolí-li si zadavatel pro propagaci své značky (produktu, služby) formu spolupráce s influencerem, měl by mít na paměti, že za soulad reklamy se zákonem zodpovídají zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, není-li stanoveno jinak. Adresát sdělení nesmí být uveden v omyl tím, že bude považovat příspěvek influencera za vyjádření jeho vlastního postoje, názoru.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) doporučuje zadavatelům inzerce, aby influencery o odpovědnosti za soulad se zákonem uvědomili a smluvně je zavázali k tomu, aby řádně uváděli informace o spolupráci, tedy svůj vztah k inzerentovi či jeho produktům. Zadavatelé musejí dbát, aby informace o spolupráci byla po zveřejnění textového nebo audiovizuálního obsahu řádně uvedena. Pokud tomu tak není, musí zadavatel požadovat po influencerovi nápravu nebo stažení sdělení.

Role Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) v rámci Kodexu influencera

SPIR je samoregulátorem v oblasti přebírání obsahu na internetu a vydal Etický kodex přebírání a využívání cizího obsahu na internetu a jeho doplněk – Pravidla pro nativní reklamu. Cílem SPIR je doporučit zásady pro produkci a rozlišování tzv. nativní reklamy.

Kodex vychází z návrhu Doporučených pravidel spolupráce zadavatele a influencera, který vznikl v rámci samoregulačního působení SPIR v reakci na potřebu standardizace chování trhu a vyjasnění norem v oblasti mladého a rychle se rozvíjejícího influencer marketingu. Původní dokument Doporučená pravidla spolupráce zadavatele a inluencera (dále také jen Doporučená pravidla) vzešla vzešel z odborné diskuse u kulatého stolu na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd, které se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších oborových asociací. SPIR v době vzniku dokumentu konstatoval, že v oblasti influencer marketingu dochází k porušování zákona. Reklama bývá nedostatečně označena, někdy není označená vůbec. K zpřehlednění situace na trhu SPIR vytvořil Doporučená pravidla, jejichž cílem je kultivace trhu. Pravidla vycházejí ze Zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.

Z diskuse v rámci volného uskupení pod názvem Platforma profesionální komunikace (zadavatelé, influenceři, agentury) byla Doporučená pravidla počátkem roku 2020 aktualizována do podoby Kodexu influencera, na kterém se Platforma shodla.

Kodex influencera představuje sadu doporučení pro obě strany, kterými by se měly řídit, aby výsledky spolupráce byly v souladu se zákonem. V neposlední řadě mají tato doporučení nastavením samoregulačního mechanismu přispět k efektivnějšímu využívání influencer marketingu.

Podat podnět

Pokud jste zaznamenali nedodržování kodexu a / nebo neoznačování reklamy na internetu, podejte podnět a Komise SPIR pro samoregulaci obsahu na internetu se jím bude zabývat.

Podat podnět